Giám Đốc Dự Án Merchant Solution

Company: HR1's Client

Industry: Banking

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Chẩn đoán và lập kế hoạch 

 • Nhận yêu cầu, mục tiêu từ Chủ dự án, thu thập thông tin dữ liệu từ  bên trong/ bên ngoài để đề xuất ý tưởng, khung thực thi, cụ thể hóa  mục tiêu, phạm vi, các bên liên quan đến dự án.  
 • Khởi tạo dự án: Hoạch định nguồn lực, xác định nhân sự cốt lõi  của ban dự án; thu thập thông tin dữ liệu để làm rõ mục tiêu, phạm  vi, tìm kiếm phương án/ giải pháp khả thi để xây dựng đề cương  dự án; thiết lập đề cương dự án; dự kiến rủi ro, xác định tác động  các bên liên quan đến dự án (nếu có) 
 • Thiết lập kế hoạch dự án, định hướng kế hoạch dự án, xác định cụ  thể nội dung, phạm vi công việc; thiết lập kế hoạch tiến độ, kế  hoạch chi phí, kế hoạch nhân sự và các kế hoạch cần thiết khác.

2. Tổ chức thực thi dự án 

 • Chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn thực hiện, điều phối và quản lý quá  trình thực thi dự án theo Đề cương đã được phê duyệt qua các giai đoạn thuộc vòng đời của dự án; Phân công công việc, điều chỉnh  nội dung công việc các thành viên dự án; phối hợp làm việc với  các bên liên quan của dự án; đánh giá kết quả công việc của thành  viên dự án (nếu được yêu cầu); tổ chức đầu thầu, thực hiện việc  mua hàng; tổ chức thực hiện các công việc đảm bảo chất lượng;  quản lý sự thay đổi, quản lý chi phí, chỉ đạo thực hiện giải quyết  các vấn đề vướng mắc phát sinh…. đảm bảo triển khai dự án đúng  phạm vi (bao gồm chất lượng), tiến độ và chi phí dự án theo kế  hoạch đề ra.
 • Phối hợp thực hiện truyền thông nội bộ dự án với các đơn vị chức  năng 
 • Chủ động tổ chức và chủ trì các hoạt động (các cuộc họp định kỳ,  chuyên đề, làm việc với các bên liên quan…) của BDA để thực  hiện các công việc của dự án nhằm đạt mục tiêu đề ra. 
 • Lập và báo cáo định kỳ (hàng tuần/hàng tháng) hoặc khi có yêu  cầu về tiến độ thực hiện/kết quả dự án cho Chủ dự án và các bên  có liên quan (nếu có).

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1. Trình độ Học vấn :Tốt nghiệp ĐH / Sau ĐH chuyên ngành kinh tế/ tài chính/ NH/ quản trị kinh doanh

 

 

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 • Kiến thức chuyên môn có liên quan (tài chính/ NH/ lĩnh vực liên quan đến DA sẽ triển khai)
 • Kiến thức pháp lý liên quan đến lĩnh vực NH (luật NH, luật dân sự), hiểu biết về quy định, quy chế, thông tư,  hướng dẫn của NHNN
 • Am hiểu hoạt động ngân hàng và mô hình kinh doanh doanh nghiệp 
 • Kiến thức chuyên môn liên quan đến dự án và các kiến thức bổ trợ khác nhằm triển khai dự án đảm bảo phạm  vi, chi phí và thời gian của dự án. 
 • Kiến thức về quản lý dự án. 
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, thiết kế mô hình kinh doanh 
 • Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt

3. Các Kinh nghiệm Liên quan 

 • Có ít nhất 07 năm công tác trong lĩnh vực tài chính/ NH/ lĩnh vực liên quan đến DA sẽ triển khai .Có ít nhất  03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực hiện dự án hoặc  kinh nghiệm tham gia thực hiện ít nhất 01 dự án chiến lược ngân hàng.

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

[9080]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin