Giám Đốc Khối Kinh doanh

Company: HR1's Client

Industry: Real Estate

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

Trách nhiệm & Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch triển khai công việc theo định hướng của Tổng Giám Đốc (TGĐ)

 • Lên kế hoạch triển khai công việc cho từng hạng mục theo yêu cầu của TGĐ
 • Xây dựng chính sách, mục tiêu làm việc cho bộ phận kinh doanh và các bộ phận có liên quan.
 • Tham mưu cho TGĐ về chiến lược phát triển sản phẩm, giải pháp phá triển nền tảng Công ty

2. Trực tiếp quản lý và kiểm soát mảng kinh doanh

 • Trực tiếp chỉ đạo Trưởng bộ phận/Chi nhánh/Phòng kinh doanh BĐS lập và điều phối chỉ tiêu bán hàng của các dự án
 • Lên kế hoạch nhân sự, phân công và kiểm soát công việc của toàn hệ thống kinh doanh theo hướng linh hoạt, phù hợp với tính đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh BĐS.
 • Tìm nguồn Sản phẩm/Dự án cho công ty phân phối, đánh giá và khảo  sát các dự án do nguồn hàng lấy về.
 • Lên chương trình và triển khai đào tạo cho các nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh.
 • Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của các nhân viên kinh doanh, cách làm việc để có giải pháp khắc phục, huấn luyện cho nhân viên;
 • Lên kế hoạch triển khai tiếp thị các sản phẩm bất động sản (BĐS) do công ty phân phối
 • Quản lý các sàn liên kết, thiết lập mối quan hệ với các đối tác chiến lược của công ty (Các chủ đầu tư, đối tác phát triển sản phẩm, SGD, …)
 • Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng giao dịch kinh doanh theo quy định của Công ty

3. Phối hợp với các phòng ban và công ty thành viên của Tập đoàn triển khai các hoạt động kinh doanh theo định hướng của TGĐ.

4. Xây dựng quy trình, biểu mẫu, tài liệu liên quan đến phòng kinh doanh

5. Báo cáo tình hình kinh doanh sau mỗi đợt bán hàng, đưa ra các đề xuất/giải pháp cải thiện.

6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TGĐ

 

Yêu cầu năng lực  

 • Trình độ học vấn: Đại học 
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh khá 
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu thị trường bất động sản, pháp lý. 
 • Kinh nghiệm: Trên 5 năm 
 • Độ tuổi: Trên 30 tuổi 
 • Kỹ năng trong công việc (tham khảo sơ đồ kỹ năng): Giao tiếp; Chăm sóc khách hàng; Quản lý thời gian; Xử lý  tình huống; Lập kế hoạch; Thuyết trình; Tạo động lực; Quản lý nhóm; Đàm phán; Quản trị - Phẩm chất đạo đức: Trung thực, chịu áp lực, siêng năng 
 • Yêu cầu khác: Hiểu về nền tảng công nghệ BĐS, có mối quan hệ thân thiết với các chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án, sàn kinh doanh bất động sản.

 

---

Further information will be discussed in the interview!
Interested candidates, please  APPLY  resumes as below
or, CONTACT US 

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

[9150]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin