Giám Đốc Kinh Doanh Hơi Nhiệt

Company: HR1's Client

Industry: Power

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Trách nhiệm:

 • Tổ chức, điều hành đơn vị kinh doanh dự án vận hành
 • Mở rộng nguồn khách hàng, nâng cao doanh thu lợi nhuận kinh doanh các dự án vận hành, cung cấp hơi nhiệt, điện
 • Xây dựng chính sách hiệu quả đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tối ưu
 • Quản lý đội ngũ phòng kinh doanh (Dự Án cung cấp hơi, nhiệt, điện) và nâng tầm dịch vụ
 • Xây dựng ngân sách P.KD bao gồm chi phí bán hàng, chi phí hoạt động và kế hoạch kinh doanh
 • Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các quy trình, bán hàng/CSKH phục vụ cho công tác vận hành
 • Lập kế hoạch bán hàng trong khu vực quản lý, phân bổ chỉ tiêu sản lượng, triển khai các chương trình tri ân, thúc đẩy sản lượng tăng trưởng
 • Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng theo chiến lược của Công ty. Phân tích, đánh giá, báo cáo các số liệu kinh doanh
 • Xử lý các vấn đề kinh doanh tại khu vực. Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng phòng dự án để xúc tiến công việc theo đúng hợp đồng trong quá trình xây dựng lắp đặt thiết bị và vận hành.
 • Khảo sát và tiếp cận khách hàng/nhà máy có nhu cầu sử dụng hơi, nhiệt …: Nhóm khách hàng như dệt nhuộm, giấy, hóa chất, xi măng, thực phẩm, nhà máy cafe.. 

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học
 • Chuyên ngành kinh tế, kỹ sư điện, cơ khí, QTKD
 • Có kiến thức kinh doanh, quy trình sản xuất và kiểm soát chi phí của các nhà máy
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm năng lượng, thiết bị công nghiệp. Am hiểu thị trường sản phẩm hơi nhiệt.
 • Có khả năng am hiểu các thông số kỹ thuật.
 • Kỹ năng: (đàm phán, thương lượng, xử lý tình huống, khả năng duy trì các mối quan hệ kinh doanh, kỹ năng họach định, phân tích thị trường, tổng hợp, lập kế hoạch và báo cáo.)
 • Thiết lập được Chiến lược kinh doanh
 • Hiểu biết về quản trị nguồn nhân lực, dẫn dắt đội ngũ, anh hưởng và thuyết phục, đón nhận và dẫn dắt thay đổi, Phát triển nhân viên
 • Kinh nghiệm: tối thiểu ít nhất 5 năm vị trí Giám đốc kinh doanh/thương mại liên quan đến ngành công nghiệp, năng lượng hoặc các ngành sản xuất liên quan

#5691

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin