Giám đốc nhân sự

Company: HR1's Client

Location : Hồ Chí Minh

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

 • Xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình tuyển dụng, tuyển chọn nhân sự.
 • Xây dựng hệ thống đánh giá và quy trình chuẩn, bao gồm việc thiết lập KPI và đánh giá hiệu quả công việc.
 • Quản lý công tác tính và chi trả lương, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, thiết kế và thực thi các chương trình phúc lợi cho người lao động.
 • Lập kế hoạch Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự.
 • Kiểm soát việc tuân thủ các tiêu chuẩn pháp luật và xã hội trong quá trình quản lý nguồn nhân lực.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa công ty, xây dựng môi trường làm việc tích cực, trao đổi với Ban Giám đốc để giải quyết và ngăn chặn mọi xung đột có thể xảy ra.
 • Giải quyết tranh chấp lao động, thực hiện các biện pháp kỷ luật khi cần thiết.
 • Quản lý công tác hành chính và lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, PCCC.
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

REQUIREMENTS

 • Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành Luật/quản trị kinh doanh/Quản trị nhân sự...)
 • Từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, tính tình cẩn thận và chú ý đến chi tiết.
 • Giỏi tất cả các Chức năng Nhân sự: C&B, Tuyển dụng, Đào tạo, Phát triển.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết xung đột tốt.
 • Kỹ năng tiếng Anh tốt.
 • Kỹ năng tổ chức công việc tốt
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
 • Có khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ và ủy thác khi thích hợp.
 • Có khả năng hành động chính trực, chuyên nghiệp và bảo mật.
 • Hiểu biết sâu sắc về pháp luật Lao động và các quy định liên quan.
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các phần mềm liên quan
 • Ưu tiên: 35-45 tuổi; Nam hay nữ không phân biệt

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin