Giám Đốc Pháp Lý Dự Án

Company: HR1's Client

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Báo cáo: Phó Tổng GĐ khối đầu tư

- Tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của Phòng Pháp lý Dự án bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực… của Phòng:

  • Thiết kế cơ cấu tổ chức và bố trí nhân lực.
  • Tổ chức truyền đạt cho nhân viên hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của Phòng và mô tả công việc của chức danh nhân viên đang phụ trách.
  • Hoạch định các kế hoạch, chương trình hoạt động của dự án theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.
  • Xây dựng, trình duyệt và triển khai hệ thống mục tiêu, thước đo hiệu quả hoạt động (KPI) của Phòng và nhân viên trực thuộc.
  • Giao việc, uỷ thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên
  • Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên và phát triển nhân viên
  • Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên
  • Quản lý tài sản và các nguồn lực được giao
  • Xây dựng và triển khai hệ thống tài liệu quản lý thuộc phạm vi trách nhiệm của Phòng (các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc và các loại tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ…)
  • Xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch, hệ thống báo cáo, hệ thống lưu trữ thông tin nội bộ
  • Xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động (năm, quý, tháng) của Phòng.
  • Thiết lập cơ chế hội họp, trao đổi thông tin nội bộ…

- Quản lý việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển dự án phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

- Quản lý tiến độ việc phê duyệt thủ tục pháp lý các dự án theo kế hoạch của Công ty.

- Quản lý và lên kế hoạch cập nhật kịp thời các thông tin có liên quan đến hoạt động Pháp lý ngành Bất động sản.

- Xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy các thủ tục pháp lý cho dự án đầu tư bất động sản được thực hiện đúng mục đích yêu cầu và tiến độ.

- Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Luật, Xây dựng, Kiến trúc ….
 • Kinh nghiệm: Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kiến thức và kinh nghiệm về pháp lý dự án hoặc Quản lý dự án đầu tư.
 • Kỹ năng: Anh văn Trung cấp; biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc.
 • Có kinh nghiệm và năng lực trong việc tạo lập và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành của nhà nước.
 • Giao tiếp tốt.

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

 

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin