Head of Credit Card Product Development

Company: HR1's Client

Location : Ha Noi

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

  • Chịu trách nhiệm tư vấn cho BLĐ Khối Phát triển Thẻ về chiến lược phat triển sản phẩm thẻ theo phân khúc KH, kiến trúc hệ thống 
  • Kết nối với Ngân hàng nhà nước, Tổ chức thẻ quốc tế, Ngân hàng Quân đội, đối tác trong quá trình triển khai dự án, phát triển kinh doanh và vận hành thẻ 
  • Kết nối với các đơn vị nội bộ Mcredit trong quá trình phát triển kinh doanh và vận hành thẻ 
  • Chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng và cải tiến liên tục công tác phát triển sản phẩm/quy trình/hệ  thống thẻ; đặc biệt tối đa hóa số hóa các tính năng sản phẩm thẻ nhằm tăng trải nghiệm người dùng 
  • Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ hoạt động thẻ 
  • Chịu trách nhiệm xây dựng thiết kế các giải pháp theo từng dự án/chương trình hợp tác kinh doanh/thẻ đồng thương hiệu

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

  • Trên 5 năm kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm Thẻ của các Tổ chức tín dụng trong đó có ít nhất 3 năm là CBQL hoặc phụ trách hoạt động phát triển sản phẩm hoặc 3 năm làm việc tại các Tổ chức thẻ quốc tế phụ trách mảng PTSP; Ưu tiên ứng viên phụ trách mảng PTSP thẻ tại Công ty tài chính tiêu dùng 
  • Có khả năng xây dựng các kế hoạch ngắn và trung hạn theo định hướng chiến lược chung của Công ty đồng thời hướng dẫn, truyền thông cho những người xung quanh về các giá trị cốt lõi,  tầm nhìn, định hướng của Công ty. 
  • Hiểu sâu sắc các sản phẩm, dịch vụ của đơn vị. Có khả năng sang tạo, cải tiến và/hoặc đề xuất ý kiến cải tiến sản phẩm, dịch vụ của đơn vị 
  • Có khả năng tư vấn cho người khác, giải thích lý do phải thực hiện các bước trong quy trình. Góp ý cho các đơn vị khác trong quá trình xây dựng, cải tiến quy định/quy trình.

 

---

Further information will be discussed in the interview!
Interested candidates, please  APPLY resumes as below
or, CONTACT US

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

[9154]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin