Head of Telesales Support Department

Company: HR1's Client

Location : Ha Noi

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 • Xây dựng, triển khai chiến lược phát triển các kênh bán hàng, các bộ phận hỗ trợ bán hàng đảm bảo Khối kinh doanh Telesales phát triển và đạt chỉ tiêu theo chính sách và chiến lược Mcredit 
 • Quản lý kế hoạch bán hàng, KPIs, chỉ tiêu kinh doanh các team kinh doanh, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Telesales 
 • Quản lý các báo cáo hỗ trợ bán hàng và báo cáo cho Ban điều hành Công Ty (báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo kết quả hồ sơ, báo cáo tình hình kiểm soát chất lượng,…) 
 • Quản lý các chương trình nâng cao chất lượng bán hàng, đặc biệt chương trình đào tạo, huấn luyện  định kỳ dành cho các nhân viên bán hàng có hiệu suất công việc thấp 
 • Phối hợp với Khối hành chính quản trị nhằm tổ chức, điều phối chương trình, hoạt động xây dựng đội  nhóm trong khối kinh doanh tiền mặt gắn kết nhằm phát triển tổ chức 
 • Phối hợp với Khối phát triển giá trị khách hàng để đề xuất phát triển các sản phẩm phù hợp cho Khối  kinh doanh Telesales 
 • Phối hợp khối Công nghệ thông tin, Trung tâm vận hành thực hiện các dự án liên quan hệ thống - Quản lý, danh sách nhân viên bán hàng để theo dõi số lượng nhân sự đã được phê duyệt

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm chuyên môn và trên 07 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành Tài chính  tiêu dùng 
 • Xây dựng được các chiến lược, kế hoạch ngắn hạn và trung hạn (1-2 năm) cho kênh bán hàng - Có khả năng phân bổ, điều phối công việc nhằm phát huy vai trò, chức năng của các bộ phận - Hiểu sâu sản phẩm, có khả năng đề xuất, cải tiến sản phẩm mới 
 • Hiểu và phối hợp với phòng ban khác đảm bảo công việc. 
 • Có khả năng kiểm soat và hướng dẫn lại quy trình các công việc đang thực hiện

 

---

Further information will be discussed in the interview!
Interested candidates, please  APPLY  resumes as below
or, CONTACT US 

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

[9156]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin