HR Manager

Company: HR1's Client

Location : Hồ Chí Minh

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

 • Lập ngân sách nhân sự, lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, tháng.
 • Quản lý quy trình tuyển dụng và tuyển chọn ứng viên
 • Xây dựng và thực hiện chiến lược, chiến thuật nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan.
 • Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng. Là cầu nối giữa ban lãnh đạo và nhân viên, giúp giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác
 • Xây dựng môi trường làm việc tích cực
 • Giám sát và quản lý hệ thống đánh giá và khen thưởng nhân viên. Báo cáo tới ban lãnh đạo và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về nhân sự
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.
 • Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của quản lý.

REQUIREMENTS

Học vấn & kiến thức chuyên môn:
 • Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị nguồn nhân lực, Hành chính, Luật hoặc lĩnh
  vực có liên quan.
 • Có kiến thức chuyên sâu và được thực hành về luật lao động, hệ thống nhân sự và
  cơ sở dữ liệu

Kinh nghiệm:

 • Có kinh nghiệm với các chỉ số quản lý nhân lực
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công tác hành chính - nhân sự.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, xây dựng chiến lược.
 • Kỹ năng tổ chức & giám sát công việc.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp & lập báo cáo.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, lắng nghe, đàm phán và trình bày xuất sắc.
 • Khả năng xây dựng và quản lý hiệu quả các mối quan hệ giữa các cá nhân ở tất cả các cấp bậc của công ty.

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com

 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin