Investment Banking Director

Company: HR1's Client

Location : Ha Noi

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Tuyển dụng và xây dựng đội ngũ khối Ngân hàng đầu tư để đảm bảo công việc
 2. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và tìm kiếm cơ hội tư vấn phát hành TPDN (Trái Phiếu Doanh Nghiệp)
 3. Thực hiện việc tư vấn phát hành TPDN, bao gồm làm due diligence khách hàng, kí hợp đồng, cấu trúc deal/trái phiếu, làm bản chào (teaser), tìm nhà đầu tư, v.v.
 4. Tìm cơ hội đầu tư TPDN phù hợp với yêu cầu của Công Ty
 5. Tham gia Ban Đầu tư trong việc thẩm định và ra quyết định đầu tư TPDN
 6. Duy trì và phát triển mối quan hệ với các doanh nghiệp, các ngân hàng, các định chế tài chính, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính, các tổ chức có liên quan đến hoạt động TPDN cũng như ngân hàng đầu tư
 7. Rà soát quy trình tư vấn và vận hành của khối Ngân hàng đầu tư và bổ sung, hoàn thiện nếu cần thiết
 8. Làm việc trực tiếp với CEO của Công Ty

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Trên 10 năm kinh nghiệm, trong đấy ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm tư vấn phát hành TPDN tại CTCK
 2. Có kinh nghiệm quản lý
 3. Có hiểu biết về các quy định pháp luật, các yêu cầu về việc tư vấn phát hành TPDN
 4. Có mạng lưới khách hàng và có kinh nghiệm tìm kiếm khách hàng mới
 5. Tiếng Anh tốt 4 kĩ năng để đảm bảo giao tiếp với CEO của Công Ty

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

 

[8420]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin