Kế Toán Dư Án

Company: Khách hàng của HR1

Location : Ha Noi

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Mô tả công việc:
- Thiết lập hệ thống kế toán dự án bao gồm hệ thống nhập dữ liệu và báo cáo phù hợp với văn kiện dự án
- Lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành.
- Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu và hạch toán kế toán.
- Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ.
- Lập báo cáo thuế, sử dụng hoá đơn và các báo cáo chi tiêu định kỳ hàng tháng/quý và các báo cáo khác theo yêu cầu của Dự án.
- Tham gia quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các thủ tục thu chi và thanh toán:
- Quản lý quỹ thu chi, kiểm đếm tiền mặt trong quỹ.
- Thực hiện các thủ tục chuyển, nộp, rút tiền mặt tại ngân hàng theo yêu cầu của dự án.
- Làm việc với các cơ quan kiểm toán trong quá trình triển khai hoạt động kiểm toán của dự án
- Giải trình số liệu theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thuế.
- Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các công việc của dự án.
- Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.

Yêu Cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trở lên
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán
- Có khả năng làm việc nhóm, tư duy logic tốt, có khả năng làm việc với cường độ cao

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin