Kế Toán Tổng Hợp

Company: HR1's Client

Industry: Manufacturing

Location : Hồ Chí Minh

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra tính hợp lý của số dư cuối kỳ, so sánh với số dư các sổ chi tiết.
 • Hạch toán tiền lương, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khác.
 • Theo dõi công phải thu, phải trả toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp công ty theo qui định.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. Kiểm tra chứng từ lưu sổ của các kế toán viên.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu cho trưởng bộ phận, Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến hệ thống hạch toán của công ty.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
 • Kiểm tra tính hợp lý giá vốn hàng tồn kho.
 • Kiểm tra hao hụt thành phẩm.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

YÊU CẦU

 • Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong công ty sản xuất
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong vị trí kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương đương.
 • Có kinh nghiệm quyết toán thuế tại doanh nghiệp sản xuất.
 • Khả năng chịu áp lực tốt.
 • Có năng lực kiểm soát, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý và xắp xếp công việc tốt.
 • Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt Excel và các phần mềm kế toán.
 • Khả năng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc của các kế toán viên, hỗ trợ kế toán trưởng trong việc đánh giá năng lực các nhân viên trong phòng.
 • Trung thực, cẩn trọng, làm việc tỉ mỉ, bền bỉ với các con số…

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.
hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com
A: Lầu 12, Tòa nhà văn phòng HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1, HCM.

W: HR1Vietnam
Fb: https://fb.com/hr1vietnam
In: https://www.linkedin.com/hr1vietnam

[5781]

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin