Kế Toán Trưởng

Company: HR1's Client

Location : HoChiMinh

email: hoa.nguyen@hr1vietnam.com

phone:


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tổ chức bộ máy kế toán - tài chính, đảm bảo tiêu chí khoa học, hiệu quả và phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng cho từng nhân viên của bộ phận. 

- Phối hợp tổ chức, xây dựng hệ thống các quy định, quy chế, biểu mẫu... liên quan đến hoạt động kế toán - tài chính của Công ty. 

- Tổ chức cải tiến, hoàn thiện chế độ hoạch toán kế toán theo quy định mới nhất của Luật kế toán và chuẩn mực kế toán của Bộ tài chính đã ban hành. 

- Kiểm tra việc lập các báo cáo báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thuế,...) theo tháng - quý - năm của kế toán viên. 

- Xử lý các báo cáo do kế toán tổng hợp, kế toán viên lập với nội dung về các vấn đề nghiệp vụ, quản lý thu - chi của Công ty. 

- Kiểm tra, ký báo cáo thuế trước khi trình Tổng giám đốc phê duyệt nộp cho cơ quan thuế. 

- Kiểm tra báo cáo xử lý chênh lệch hàng tồn kho từ kế toán kho (nếu có). 

- Kiểm tra bảng tính lương do kế toán tiền lương hoặc Phòng HCNS lập trước khi tiến hành thanh toán tiền lương cho CBNV công ty. 

- Kiểm tra và phê duyệt thanh toán các khoản do các bộ phận khác trong công ty đề nghị. 

- Kiểm tra, ký các báo cáo khác của kế toán viên và chứng từ, sổ sách kế toán liên quan. 

- Chịu trách nhiệm kiểm soát giao dịch với đối tác là Ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng; các cơ quan nhà nước liên quan: Cục, chi cục Thuế, Sở kế hoạch - đầu tư, cơ quan hải quan, kho bạc nhà nước, ... (nếu có). 

- Kiểm tra, ký các hợp đồng tiền gửi và các hồ sơ vay vốn, khế ước vay, các phương án cơ cấu nợ, ... với các tổ chức tín dụng trước khi trình Tổng giám đốc phê duyệt. 

- Trực tiếp làm việc, đàm phán và phối hợp với các tổ chức tín dụng ngân hàng), tổ chức tài chính, nhà cung cấp, ... trong việc cơ cấu nợ và giảm nợ cho công ty (nếu có). 

- Tham dự các phiên hòa giải, xử tại theo lệnh triệu tập của Toà án với vai trò là bị đơn theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT công ty (người đại diện pháp luật) với bên nguyên hơn là các tổ chức tín dụng (nếu có), ... 

- Trực tiếp báo cáo lên ban lãnh đạo (ban Tổng giám đốc, HĐQT) công ty việc thực hiện các công tác kế toán trong tháng, quý, năm; Báo cáo tài chính định kỳ. 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của bộ phận để đảm bảo công tác kiểm toán định kỳ hay đột xuất không có sai phạm, sai sót nào trọng yếu được phát hiện. 

- Phối hợp với các bộ phận khác xây dựng kế hoạch tài chính của công theo định kỳ tháng, quý, năm. 

- Theo dõi các khoản chi phí của công ty và đưa ra các đề xuất tăng giảm chi phí nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty. 

- Bảo mật tuyệt đối các thông tin tài chính quan trọng của doanh nghiệp. 

- Tổ chức lưu trữ, bảo quản cẩn thận các loại hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan đến hoạt động tài chính kế toán của công ty. (Sổ nhật ký chung, số cái, sổ theo dõi hợp đồng hồ sơ kê khai thuế, sổ theo dõi doanh thu, công nợ...). 

- Trực tiếp phân công thực hiện việc hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, kỹ năng cho kế toán viên, nhân viên mới của bộ phận. 

- Thực hiện việc đánh giá định kỳ hiệu quả công việc của nhân viên bộ phận, đề xuất tăng lương hay khen thưởng với những nhân viên của bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất của bộ phận để triển khai, đánh giá công việc hay xử lý những vấn đề tính cấp bách. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp liên quan với Ban lãnh đạo và các bộ phận, phòng ban khác trong công ty. 

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT/Tổng Giám đốc.

 

YÊU CẦU NĂNG LỰC

  1. Giới tính: Nam
  2. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính kế toán, kiểm toán.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công tác Tài chính kế toán của công ty Bất động sản

  1. Kỹ năng: 

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức bộ máy kế toán và giám sát công việc.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo. 

- Có kỹ năng quản lý, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Lập kế hoạch, phân công và tổ chức giám sát thực hiện công việc. Tổ chức điều hành các cuộc họp trong nội bộ phòng. 

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết tình huống. 

- Hiểu biết và nắm vững các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng, thuế và đầu tư kinh doanh bất động sản. 

- Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng Word, Excel, Powerpoint, Landsoft, phần mềm kế toán Lemon3, Misa, Fast. 

  1. Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương và có chứng chỉ Kế toán trưởng (Ưu tiên những ứng viên đã từng quản lý tài chính kế toán cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản). 
  2. Khả năng: Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, trung thực, nhiệt tình công tác; sáng tạo trong công việc. 
  3. Điều kiện sức khỏe: Tốt. 

Mức lương: Thỏa thuận; Phụ cấp & chế độ đãi ngộ khác theo quy chế Công ty. 

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin