Kỹ sư công nghiệp

Company: HR1's Client

Industry: Manufacturing

Location : Bac Giang

email: resume@hr1vietnam.com

phone: + (84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

  1. Thu thập và điều phối thông tin tài nguyên trang web;
  2. Phân tích thống kê thông tin sử dụng trang web, điều phối và phân phối lại tổng thể
  3. Xử lý hợp đồng thuê địa điểm và phân bổ, quản lý chi phi địa điểm;
  4. Kiểm tra và nâng cao hiệu quả sử dụng trang web;

REQUIREMENTS:

  1. Kỹ thuật công nghiệp Quản lý kỹ thuật
  2. Cao đẳng/ Đại học
  3. Thành thạo lập kế hoạch cơ sở, nghiên cứu hoạt động, thống kê, kỹ thuật công nghiệp, kế toán và các kiến thức chuyên môn khác, đồng thời có thể độc lập hoàn thành việc lập kế hoạch dự án;
  4. Thành thạo đánh giá dự án, quản lý dự án và các kiến thức chuyên môn khác, có khả năng thúc đẩy tiến độ công việc của dự án được trôi chảy.
  5. Tiếng trung thành thạo 4 kỹ năng

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com

 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin