Kỹ Sư Phát Triển Hệ Thống

Company: HR1's Client

Location : Quảng Ninh

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPITON:

  • Các chứng nhận hệ thống phía nhà máy khác nhau và thư từ kiểm toán nhà máy cho các sản phẩm điện áp cao

REQUIREMENTS:

  • Kinh nghiệm liên quan về chứng nhận hệ thống nhà máy EMS sản phẩm điện áp cao
  • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin