Nhân Viên Kế Hoạch Tổng Hơp/Quản Lý Dự Án

Company: HR1's Client

Location : Ha Noi

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

 • Tổng hợp và cập nhật tiến độ dự án;
 • Theo dõi, cập nhật, đôn đốc công việc theo tiến độ dự án.
 • Tổng hợp các yêu cầu dự án và danh mục phạm vi dự án.
 • Thống kê, theo dõi và tổng hợp về phạm vi của dự án (từ thiết kế, xây lắp, mua sắm, nghiệm thu, thanh toán)
 • Tổng hợp và cập nhật dự toán, chi phí thực hiện dự án.
 • Tổng hợp, báo cáo công việc phạm vi mình theo dõi
 • Hỗ trợ Ban GĐ tổng hợp thông tin, báo cáo và các công việc liên quan

REQUIREMENTS:

 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành có liên quan trở lên
 • Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 2 năm trở lên.
 • Tiếng Anh: IELTS 6.0 hoặc tương đương
 • Trình độ tin học: thông thạo Ms Office, MS Project, Internet...
 • Có chứng chỉ về quản lý dự án, đặc biệt PMP, là một lợi thế.
 • Có kỹ năng giao tiếp, điều phối, chăm chỉ, trách nhiệm
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin