Phó Giám đốc nhà máy

Company: HR1's Client

Industry: Manufacturing

Location : Nghệ An

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

 • Quản lý, điều hành thực hiện công tác sản xuất sản phẩm theo kế hoạch được giao.
 • Quản lý mọi hoạt động của các bộ phận, đảm bảo luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất và đạt được định mức về năng suất, sản lượng.
 • Lập kế hoạch sản xuất, chuẩn bị các nguồn lực nhằm đáp ứng tiến độ giao hàng
 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn và nghiên cứu cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm
 • Tìm các giải pháp trong việc quản lý chi phí sản xuất sao cho có hiệu quả nhất
 • Điều hành, hướng dẫn, giám sát hoạt động sản xuất để đảm bảo Tiến độ - Sản lượng – Chất lượng
 • Phối hợp với các nhà máy, phòng chức năng trong chuổi hoạt động liên quan đến nhà máy May
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của GĐNM, Giám đốc chi nhánh, PMC, CQTGĐ

JOB REQUIREMENTS:

Tiêu chuẩn chung:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
 • Chuyên ngành: Công nghệ may, Công nghệ Dệt May hoặc các chuyên ngành có liên quan
 • Có kinh nghiệm > 3 năm trong công tác quản lý các nhà máy may (ít nhất 9 chuyền may và 500 công nhân)
 • Am hiểu về công nghệ, máy móc, dây chuyền ở nhà máy May công nghiệp
 • Có khả năng tư duy, phân tích và tổng hợp
 • Ngoại ngữ: giao tiếp tiếng Anh.
 • Tin học : văn phòng
 • Kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt
 • Tính cách: Quyết đoán, mạnh mẽ và điềm đạm.
 • Sức khỏe: tốt
 • Kỹ năng giải quyết công việc và ủy thác công việc có hiệu quả.
 • Kỹ năng ra quyết định

Tiêu chuẩn chuyên môn:
Năng lực tổ chức:
- Xây dựng sơ đồ tổ chức phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế của Nhà máy
- Có khả năng kiểm soát, triển khai phân công chức năng nhiệm vụ đến từng bộ phận tại nhà máy.
- Có khả năng tính toán định mức, định biên lao động tại các bộ phận trực thuộc nhà máy.
- Có khả năng tính toán ngân sách, doanh thu hòa vốn hàng tháng, cả năm cho Nhà máy.
Năng lực quản lý lao động:
- Có khả năng đánh giá chính xác và bố trí nhân sự vào các vị trí quản lý một cách có hiệu quả.
- Có khả năng kèm cặp, đào tạo đội ngũ quản lý đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại và đội ngũ kế cận.
- Có khả năng tổng hợp, đề xuất các chính sách chế độ cho người lao động một cách kịp thời và có hiệu quả (đáp ứng mong muốn của NLĐ và phù hợp với tình hình sản xuất).
Năng lực quản lý thiết bị, công nghệ sản xuất:
- Có khả năng hoạch định và lập kế hoạch sử dụng, khai thác hiệu suất thiết bị một cách tốt nhất.
- Tổ chức tốt công tác quản lý máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
- Có khả năng đánh giá hiệu quả, khai thác thiết bị sản xuất, đề xuất sửa chửa thay thế các máy móc, thiết bị khác có hiệu quả.
Năng lực tổ chức sản xuất:
- Tổ chức tốt công tác lập kế hoạch và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất.
- Đảm bảo hiệu suất sản xuất, tiến độ giao hàng.
- Tổ chức tốt hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất theo ngân sách được duyệt từ đầu tháng.
- Tổ chức tốt hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm tại nhà máy May.

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin