Phó Tổng Giám ĐốC Phụ Trách Sales & Marketing

Company: HR1's Client

Location : Hanoi

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Nhận mục tiêu kế hoạch Kinh doanh của Công ty từ Tổng Giám Đốc;
  • Lập kế hoạch triển khai hoạt động từ Truyền Thông – Marketing – Bán hàng để đem về doanh số, doanh thu.
  • Chịu trách nhiệm phân bổ mục tiêu, theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên khối Kinh doanh.
  • Quản trị, điều hành, giám sát, hỗ trợ và đào tạo các Giám đốc chức năng bao gồm: Giám đốc TTMKT và GĐ Bán hàng để thực hiện mục tiêu.
  • Trực tiếp làm việc và báo cáo với Tổng Giám đốc để hỗ trợ các Giám đốc chức năng để giải quyết và tối ưu cho hoạt động kinh doanh.
  • Dựa trên báo cáo từ bộ phận Admin KD để phối hợp với các Giám đốc chức năng và các Trưởng bộ phận để đưa ra phương hướng hoạt động thu hút Khách hàng và đạt mục tiêu doanh số, doanh thu.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Kỹ năng thực chiến cao và thích thử thách thể hiện được kết quả của cá nhân.
  • Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương quy mô nhân sự (quản lý trên 20 người) trong ngành.
  • Kỹ năng đào tạo, chia sẻ.

 

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

[8664]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin