Quản Lý Nhà May

Company: HR1's Client

Location : Bac Giang

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

  • EHS chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.
  • Hiểu các chính sách EHS, Xây dựng và thực hiện các thủ tục kiểm tra cũng như lịch trình kiểm tra & Kiểm toán định kỳ.
  • Xây dựng các quy trình về sức khỏe và an toàn cho tất cả các lĩnh vực của công ty.
  • Chuẩn bị và lên lịch đào tạo về các quy trình khẩn cấp, an toàn tại nơi làm việc và quy trình quản lý chất thải.

JOB REQUIREMENTS:

  • Giới tính : Nam
  • Yêu cầu: TIẾNG ANH
  • Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin