Quản Lý Sale & Purchase

Company: HR1's Client

Location : Bac Giang

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

  • Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ công việc của bộ phận bán hàng, mua hàng trong và ngoài nước và tất cả các công
  • việc liên quan...
  • Lập báo cáo, lên báo cáo của bộ phận mua + bán hàng
  • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

JOB REQUIREMENTS:

  • Giới tính : Nam
  • Yêu cầu: TIẾNG ANH
  • Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin