Sap Basis Consultant

Company: HR1's Client

Industry: IT- Software

Location : Ha Noi

email: --

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

  • Vận hành và quản lý hệ thống SAP cho khách hàng châu Âu;
  • Điều tra và phân tích lỗi hệ thống;
  • Viết tài liệu kiến trúc hệ thống, giải pháp;
  • Nghiên cứu và triển khai các giải pháp tích hợp;
  • Dự kiến có thể onsite 2 tháng tại văn phòng khách hàng để nghiên cứu hệ thống

REQUIREMENTS:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý/ Lập trình CNTT;
  • Có từ 3 năm kinh nghiệm triển khai hoặc vận hành hệ thống SAP S/4 Onpremise/Cloud;
  • Có kinh nghiệm triển khai hạ tầng SAP on Cloud;
  • Trình độ tiếng Anh giao tiếp (có thể trao đổi, làm việc với khách hàng).

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com

 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin