SEO Executive

Company: HR1's Client

Location : Hồ Chí Minh

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

 • Lên kế hoạch xây dựng, phát triển hệ thống web & đẩy SEO cho thị trường Global
 • Quản trị, tối ưu onpage cho hệ thống web
 • Xây dựng hệ thống PBN
 • Triển khai Link-building
 • Kết hợp & điều phối triển khai cùng Dev, Content, Design, ...
 • Theo dõi, báo cáo tiến độ & kết quả SEO định kỳ

REQUIREMENTS:

 • Kiến thức nền tảng onpage, offpage tốt (ưu tiên mạnh về SEO offpage)
 • Có kinh nghiệm research, tìm kiếm nguồn & triển khai link-building
 • Khả năng làm việc đa nhiệm, quản lý nhiều site
 • Ham học hỏi, trung thực & vui tính
 • Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin