Trưởng phòng an toàn môi trường

Company: HR1's Client

Location : Bac Giang

email: resume@hr1vietnam.com

phone: + (84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTIONS:

1. Chịu trách nhiệm thúc đẩy, xây dựng kế hoạch quản lý các dự án bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng của Fii Việt Nam
2. Thiết lập, vận hành, liên tục tối ưu hóa hệ thống bảo vệ môi trường và quản lý năng lượng của Fii Việt Nam
3. Ứng phó truyền thông và xử lý khủng hoảng sự cố bảo vệ môi trường với các bên liên quan trong và ngoài công ty
4. Tổ chức và thúc đẩy các chương trình giảm phát thải và giám sát việc thực hiện
5. Thúc đẩy quá trình cải thiện hệ thống bảo vệ môi trường để đạt được các chứng chỉ liên quan trong nước và quốc tế

REQUIREMENTS:

1. Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành liên quan đến môi trường, quản lý tài nguyên, ngôn ngữ Trung...
2. Am hiểu về các hệ thống về bảo vệ môi trường và quản lý năng lượng tại công ty điện tử
3. Có 4 năm trở lên kinh nghiệm làm an toàn môi trường tại các công ty điện tử
4. Tiếng Trung 4 kỹ năng tốt, kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt, sẵn sàng đi công tác nước ngoài

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin