Trưởng Phòng Kỹ Thuật Kiểm Tra PCBA

Company: HR1's Client

Location : Quảng Ninh

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

Cài đặt PCBA sản phẩm điện áp cao, lập kế hoạch thử nghiệm, cài đặt thiết bị, khắc phục sự cố ngoại lệ, cải thiện năng suất, v.v., để đảm bảo sản xuất trơn tru

Chịu trách nhiệm lắp đặt PCBA sản phẩm điện áp cao, lập kế hoạch thử nghiệm, thiết lập thiết bị, khắc phục sự cố ngoại lệ và cải thiện năng suất

REQUIREMENTS:

Kinh nghiệm quy trình liên quan đến PCBA/SMT/DIP trong nhà máy EMS cho các sản phẩm điện áp cao, lập trình PLC, C, kinh nghiệm liên quan đến tự động hóa là tốt

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, thành thạo tiếng Trung

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com

 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin