Trưởng Phòng Kỹ Thuật Tự Động Hóa

Company: HR1's Client

Location : Quảng Ninh

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

  • Chịu trách nhiệm giới thiệu các giải pháp tự động hóa sản phẩm điện áp cao, tối ưu hóa quy trình, cải thiện hiệu quả/năng suất, v.v.

REQUIREMENTS:

  • Có kinh nghiệm về quy trình tự động hóa nhà máy EMS cho sản phẩm điện cao thế
  • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, thành thạo tiếng Trung

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com

 

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin