Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

Company: HR1's Client

Industry: Real Estate

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

Mô Tả Công Việc

 • Xây dựng các quy trình, quy chế liên quan đến công việc của Phòng Kế toán.
 • Xây dựng bản mô tả công việc cho các thành viên trong phòng theo ý đồ quản lý của mình.
 • Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn, dài hạn.
 • Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
 • Tổ chức, vận hành hệ thống kế toán của Công ty trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ pháp luật hiện hành.
 • Tổ chức kiểm kê các tài khoản chính cũng như tài sản của Công ty.
 • Kiểm soát, kiểm tra hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến công việc.
 • Quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

Theo dõi, chỉ đạo quyết toán các dự án kinh doanh của Công ty:

 • Kiểm tra, giám sát Hợp đồng kinh tế thuộc dự án.
 • Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán thuộc dự án.
 • Theo dõi chi phí, tiền lương, nguồn thu của dự án.
 • Theo dõi, thanh toán, hoàn ứng cho các dự án Công ty thực hiện.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp/ chứng chỉ:

 • Tốt nghiệp ĐH trở lên các ngành kế toán.
 • Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

 

[8327]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin